Program Pirátů pro Vizovice 2018

1) TRANSPARENTNÍ VIZOVICE

- větší transparentnost v hospodaření města

- zpřístupnění smluv a hospodaření přísp. organizací

- informace o připravovaných projektech

- rozhodování s účastí občanů

- pořádání veřejných diskuzí

- otevřená výběrová řízení (každý má šanci)

- transparentní dotace (komu, kolik, za co)

 

2) BYDLENÍ

- využití dotací z EU na bydlení

- vybudování startovních bytů pro mladé s dětmi

- podpoření a pomoc aktivním občanům

v dotačních programech       

 

3) ŠKOLKA

- využití vyhlášené dotace na pohybové
aktivity malých dětí

- zvýšení kapacity

- vybudování jídelny

- větší podpora v aktivitách dětí ve školce
(workshopy, známé osobnosti)

 

4) MLÁDEŽ

- podpora činnosti s mládeží pod záštitou města

- pomoc s dotačními programy

- pořádání sportovních akcí a závodů

- podpora mladých sportovců na závodech

 

5) KULTURA

- zvýšit počet hudebních a kulturních akcí
ve Vizovicích

- spolupráce s okolními obcemi v regionu
- podpora folklóru a tradic

- podpora ochotnického divadla

- pozvání významných umělců a osobností
- využití nadace pro nově a začínající
umělce a soubory

 

6) MASTERS OF ROCK

- významnější podíl města na akci

- pronájem městských pozemků návštěvníkům
napřímo, aby to přineslo více městu, ne pouze
pořádajícím firmám.

 

7) TRNKOBRANÍ

- Trnkobraní spojit se zemědělskými slavnostmi, výstava
zvířat, zemědělské techniky a řemesel

- nebát se nových nápadů a využít velké historie této akce

 

8) DOPRAVA

- zefektivnit dlouhodobý plán oprav komunikací a

chodníků (počítáme i s vedlejšími komunikacemi a chodníky)
- vybudování dalších chodníků a přechodů pro chodce

- zvýšení bezpečnosti v nebezpečných úsecích města

 

9) SOKOLOVNA A SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

- vybudování multifunkčního sportovního areálu
- zlepšit vztah se sokolskou obcí

- dlouhodobý pronájem sokolovny

- využití stávajících prostor pro opravu

 

10) KULTURA V PARKU

- využití parku u státního zámku na společenské a kulturní
akce, workshopy

- propagace vyjímečnosti Viz. zámku

 

11) OPEN PARK

- snaha o zprůchodnění zámeckého parku

- obnova zeleně a rybníku (rybářská školka, rybářské
závody pro veřejnost)

 

12) POMOC OBČANŮM

- pomoc v řešení problémů s nedostatkem vody
ve prospěch občanů Vizovic a Chrastěšova

- zlepšení komunikace mezi lidmi a úřadem

- maximální podíl občanů na řešení problémů

- obnova vozového parku a technického zázemí
technických služeb

 

13) VOLNÝ ČAS
- využití komunitního centra pro občany města,
zvláště děti, mládež a starší občany

 

14) PODNIKATELÉ A FIRMY
- vzájemná spolupráce s podnikateli a velkými
firmami ku prospěchu obou stran 

 

Navrhni úpravu